KSAN och BellaNet International önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi tackar för ett gott samarbete under 2019 och ser fram mot nya gemensamma äventyr under nästa år. Det nationella och internationella arbetet har under året genererat till ett fortsatt växande nätverk med medlemmar i Sveriges alla 21 län och i 17 andra länder. Det framgångsrika året har bjudit på många nationella och internationella samarbeten, föreläsningar, seminarier och projektmöten. Antalet Utbildnings/ Inspirationsdagar i Sverige och i andra länder har varit många under det gångna året, ni är fortsatt välkomna att beställa Utbildnings/Inspirationsdagar för 2020.

För mer info om KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

Projektledare Britt Fredenman

jul jul